Tag: poradnik

Kurs jQuery #5 – Modyfikowanie drzewa DOM

O tym czym jest DOM mówiłem już wcześniej przy okazji mojego kursu odnośnie JavaScript, jeśli jednak nie miałeś jeszcze czasu go przeczytać to postaram się krótko Ci o nim powiedzieć. DOM to: Wszystkie elementy HTML będące obiektami Metody i właściwości tych obiektów Zdarzenia dla elementów HTML…

Kurs jQuery #3 – Zdarzenia

O tym czym są zdarzenia już pewnie wiesz po lekturze mojego kursu poświęconego JavaScript. Gdybyś jednak go nie przeczytał i zaczynał dopiero od tego kursu przypomnę Ci jedynie, że zdarzenia są to czynności wykonywane przez użytkownika na stronie. Najechanie przez niego na coś myszką, zmienienie stanu…

Kurs jQuery #1 – Wprowadzenie

Żeby zacząć korzystać z biblioteki jQuery i ze wszystkich jej udogodnień musisz wejść w TEN link. Kiedy już znajdziesz się na tej stronie są tam wylistowane najnowsze wersje jQuery. Masz również do wyboru wersję skompresowaną i pełną. Jeśli będziesz jedynie używał funkcjonalności biblioteki bez zagłębiania się…

Kurs JS – Kurs wideo na Edugrafia.pl

Blog przynosi różne korzyści. Możemy się dzięki niemu rozwijać, zbudować ciekawą społeczność, utwierdzić w jakiejś branży jako specjalista i ostatecznie nawet zarobić. Ja nie sądziłem nawet, że cokolwiek z tego przytrafi mi się tak wcześnie – a jednak! Już po napisaniu kilku artykułów na blogu traktujących…

JavaScript – Dobre praktyki pisania kodu

Jako początkujący programista możesz nie przykładać do tego tak dużej wagi ale to jak piszesz swój kod naprawdę ma znaczenie. Mówię tutaj o tak często pomijanych szczegółach jak to kiedy stawiasz spacje, jak robisz wcięcia, kiedy dajesz jakie nawiasy itd. Wielu początkujących programistów pomija ten aspekt w…

< ES6 > Kurs JavaScript #26 – Obietnice

Obiekt Promise używany jest do asynchronicznych obliczeń. Reprezentuje wartość która jest dostępna, będzie dostępna w przyszłości lub nie będzie dostępna wcale. Jest to takie proxy dla wartości która niekoniecznie musi być już znana podczas tworzenia Promise. Dzięki temu metody asynchroniczne mogą chociażby zwracać wartości w taki sam sposób…

< ES6 > Kurs JavaScript #24 – Symbole

Symbole to nowe typy proste zmiennych takie jak liczby, ciągi znaków czy wartości logiczne. Żeby utworzyć nowy symbol musimy skorzystać z funkcji Symbol(). Nie stosujemy jej jako konstruktora a symbole nie mają literałów. Symbolom możemy nadawać opisy co okazuje się przydatne w sumie jedynie podczas debuggowania skryptu…

< ES6 > Kurs JavaScript #23 – Proxy

Obiektu Proxy używamy kiedy chcemy zdefiniować niestandardowe zachowanie dla standardowych operacji w kontekście jakiegoś innego obiektu. Przez standardowe operacje należy rozumieć uzyskiwanie czy nadawanie wartości poszczególnym składowym takiego obiektu itd. Konstruktor obiektu Proxy przyjmuje jako argumenty, obiekt do którego mają zostać zastosowane modyfikacje. Te natomiast znajdują się w…

< ES6 > Kurs JavaScript #22 – Map, Set, WeakMap, WeakSet

W tym poście pokażę Ci jakie nowe interfejsy iteracji wprowadza ze sobą ES6. Map Jest to powiązanie ze sobą klucza i wartości. Każdy rodzaj zmiennej może być zarówno kluczem jak i wartością. Obiekt Map iteruje przez swoje elementy w kolejności ich dodania do niego. Pętla for… of zwraca…